Hoạt động hướng dẫn lái xe an toàn 2017

12-12-2017    |   

Hoạt động hướng lái xe an toàn cho các trường THPT được SYM Việt Nam tổ chức lần đầu tại một số tỉnh, thành phố. Chương trình đã được các thầy cô và học sinh hoan nghênh và tham gia nhiệt tình. Lần đầu tổ chức chưa có thời gian và nhân lực, nên quy mô chưa rộng lớn. Tuy nhiên, trong năm 2017 SYM Việt Nam cũng đã thục hiện thành công chương trình tại 11 trường THPT, thu hút hơn 14.800 người tham gia. Ngoài việc hướng dẫn lái xe an toàn, SYM cũng chú trọng đến công tác kiểm tra bảo dưỡng, thay nhớt miễn phí, tặng quà cho các cá nhân nhiệt tình trong thời gian hoạt động.

Nội dung bao gồm:

1. Hướng dẫn biển báo giao thông đường bộ
2. Kỹ thuật kiểm tra xe
3. Tư thế lái xe
4. Hướng dẫn đội mũ bảo hiểm, dựng xe, lấy xe, đỡ xe lên khi ngã
5. Phanh xe
6. Chạy vòng tròn cố định
7. Chạy hình số “8”
8. Chạy hình chữ “U”
9. Tránh chướng ngại vật liên tục
10. Giữ thăng bằng trân ván hẹp
 
Hy vọng năm 2018 SYM Việt Nam sẽ tăng cường hoạt động này trên toàn quốc với nhiều trường học tham gia hơn. Dự kiến năm 2018, SYM Việt Nam sẽ triển khai hoạt động này từ 20~30 trường và số người tham gia từ 30.000~45.000 người.
SSTC