Thông tin thanh toán

Hình thức thanh toán

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN
Tên tài khoản: Công Ty Hữu Hạn Chế Tạo Công Nghiệp Và Gia Công Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Việt Nam (VMEP)
Số tài khoản: 007-1-00-0029991 (VND)
Tên ngân hàng: Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) Chi Nhánh Tp. HCM