Huấn luyện đào tạo kỹ thuật viên đại lý

30-09-2017    |   

Nhằm nâng cao năng lực phục vụ và kỹ năng bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa cho các Kỹ Thuật Viên (KTV) đại lý 3S và Trạm bảo hành 2S VMEP trên toàn quốc. Phòng huấn luyện mở khóa huấn luyện Kỹ Thuật Sơ Cấp để đào tạo tay nghề cho các KTV VMEP mới chưa được đào tạo chính quy

Khu vực

Số lượng

Thời gian

Địa điểm

Miền Nam

42 (KTV)

23 ~ 25/08/2017

Trung tâm đào tạo – Nhà máy Đồng Nai

Miền Bắc

28 (KTV)

28 ~ 30/08/2017

Trung tâm đào tạo – Nhà máy Hà Tây

Kỹ thuật viên của các đại lý tham gia huấn luyện.

Ban giám đốc chào và phát biểu trước giờ huấn luyện

 

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng (VOM), hệ thống điện trên xe máy

Cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống phun xăng điện tử (EFI)

Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động cơ

Thái dộ phục vụ khách hàng

Thực hành tháo lắp, đo kiểm hệ thống điện, EFI, động cơ, khung sườn

Thực hành tháo lắp, đo kiểm động cơ

Thực hành tháo lắp, đo kiểm hệ thống điện

Thực hành tháo lắp, đo kiểm hệ thống EFI

Tổng kết khóa huấn luyện

Phát thưởng cho học viên có thành tích tốt trong khóa huấn luyện

Chụp hình lưu niệm

Chào trước khi kỹ thuật viên ra về