SYM-Việt Nam tuyên truyền hướng dẫn lái xe an toàn cho học sinh THPT

08-06-2019    |   

  Hoạt động "Tuyên truyền hướng dẫn lái xe an toàn cho học sinh Trung học phổ thông (THPT)" của công ty SYM - Việt Nam năm 2019

  Qua hoạt động này, SYM - Việt Nam chia sẻ về tình trạng giao thông cũng như tai nạn giao thông hiện nay, giúp cho các em học sinh THPT biết được tầm quan trọng của việc lái xe an toàn

  Sáu tháng đầu năm 2019, SYM - Việt Nam đã tuyên truyền hướng dẫn lái xe an toàn ở 11 trường THPT

     - Tỉnh Hải Dương 02 trường

     - Tỉnh Thanh Hóa 02 trường

     - TP Hà Nội 01 trường

     - Tỉnh Yên Bái 01 trường

     - Tỉnh Đồng Nai 02 trường

     - Tỉnh Tiền Giang 03 trường

  SYM - Việt Nam đã hướng dẫn cho các em về biển báo giao thông đường bộ, thao tác kiểm tra phương tiện trước khi tham gia giao thông, tư thế lái xe, đội mũ bảo hiểm, đỡ xe lên khi ngã ........, với hơn 15,291 học sinh tham gia

 

  Hoạt động này được thầy, cô, phụ huynh và học sinh rất quan tâm và nhiệt liệt hoan nghênh 

  Đây là hoạt động thường niên và được tổ chức từ Bắc vào Nam, SYM - Việt Nam hy vọng góp phần nhỏ vào công tác an toàn giao thông được rất nhiều người quan tâm hiện nay

  Dự định sáu tháng cuối năm 2019 tiếp tục hoạt động ở các tỉnh Miền Trung, Miền Nam và Tây Nguyên

SSTC