Thu gom rác thải công nghiệp

11-12-2017    |   

Công ty VMEP Việt Nam chính thức thông báo thiết lập điểm thu hồi các sản phẩm thải bỏ theo Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/05/2015 của Thủ tướng chính phủ.

Theo đó, khách hàng có trách nhiệm mang các sản phẩm của Công ty VMEP đã hết thời gian sử dụng hoặc các sản phẩm được thải bỏ sau quá trình sử dụng đến điểm thu hồi của Công ty VMEP.

Đối tượng sản phẩm thu hồi:

  • Săm, lốp xe (do VMEP nhập khẩu)
  • Bình ắc quy (do VMEP nhập khẩu)
  • Phương tiện giao thông mang nhãn hiệu SYM

 

Chi tiết điểm thu hồi:

  1. Tên điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển VNRD - Công ty VMEP
  2. Địa chỉ: phường Long Bình và xã Phước Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
  3. Đơn vị phụ trách: Công ty VMEP – Phòng Hành chánh Môi trường.
  4. Số điện thoại: 0251.3812080