Sản phẩm

XE TAY GA 50CC

Attila 50
Attila 50

Giá bán đề xuất: 25.700.000

Passing 50
Passing 50

Giá bán đề xuất: 23.700.000

Elite 50 (phiên bản đặc biệt)
Elite 50 (phiên bản đặc biệt)

Giá bán đề xuất: 23.100.000

Elite 50
Elite 50

Giá bán đề xuất: 22.600.000

XE SỐ 50CC

Angela 50 (sơn mờ)
Angela 50 (sơn mờ)

Giá bán đề xuất: 17.500.000

Angela 50
Angela 50

Giá bán đề xuất: 16.800.000

Galaxy 50 (bánh mâm)
Galaxy 50 (bánh mâm)

Giá bán đề xuất: 17.900.000

Galaxy 50
Galaxy 50

Giá bán đề xuất: 17.300.000

Elegant 50 (bánh mâm)
Elegant 50 (bánh mâm)

Giá bán đề xuất: 16.600.000

Elegant 50
Elegant 50

Giá bán đề xuất: 16.000.000

New Attila 125
New Attila 125

Giá bán đề xuất: 33.700.000

Attila 50
Attila 50

Giá bán đề xuất: 25.700.000

Passing 50
Passing 50

Giá bán đề xuất: 23.700.000

Elite 50 (phiên bản đặc biệt)
Elite 50 (phiên bản đặc biệt)

Giá bán đề xuất: 23.100.000

Elite 50
Elite 50

Giá bán đề xuất: 22.600.000

Star SR 170 (ABS)
Star SR 170 (ABS)

Giá bán đề xuất: 52.400.000

Star SR 125 EFI (côn tay)
Star SR 125 EFI (côn tay)

Giá bán đề xuất: 28.700.000

New Galaxy 125
New Galaxy 125

Giá bán đề xuất: 26.500.000

New Angel 125
New Angel 125

Giá bán đề xuất: 26.000.000

Elegant 110+  (yên rời)
Elegant 110+ (yên rời)

Giá bán đề xuất: 17.300.000

Elegant 110
Elegant 110

Giá bán đề xuất: 16.700.000

Angela 50 (sơn mờ)
Angela 50 (sơn mờ)

Giá bán đề xuất: 17.500.000

Angela 50
Angela 50

Giá bán đề xuất: 16.800.000

Galaxy 50 (bánh mâm)
Galaxy 50 (bánh mâm)

Giá bán đề xuất: 17.900.000

Galaxy 50
Galaxy 50

Giá bán đề xuất: 17.300.000

Elegant 50 (bánh mâm)
Elegant 50 (bánh mâm)

Giá bán đề xuất: 16.600.000

Elegant 50
Elegant 50

Giá bán đề xuất: 16.000.000

Z1 (xanh đen)
Z1 (xanh đen)

Giá bán đề xuất: 15.350.000

Z1 (vàng đen)
Z1 (vàng đen)

Giá bán đề xuất: 15.350.000

Z1 (đỏ đen)
Z1 (đỏ đen)

Giá bán đề xuất: 15.350.000