Sản phẩm

XE TAY GA 50CC

Shark 50
Shark 50

Giá bán đề xuất: 25.000.000

Attila 50
Attila 50

Giá bán đề xuất: 26.200.000

Passing 50
Passing 50

Giá bán đề xuất: 24.700.000

Elite 50 (phiên bản đặc biệt)
Elite 50 (phiên bản đặc biệt)

Giá bán đề xuất: 23.600.000

Elite 50
Elite 50

Giá bán đề xuất: 23.100.000

XE SỐ 50CC

Angela 50 (sơn mờ)
Angela 50 (sơn mờ)

Giá bán đề xuất: 18.200.000

Angela 50
Angela 50

Giá bán đề xuất: 17.900.000

Galaxy 50 (bánh mâm)
Galaxy 50 (bánh mâm)

Giá bán đề xuất: 18.600.000

Galaxy 50
Galaxy 50

Giá bán đề xuất: 17.500.000

Elegant 50 (bánh mâm)
Elegant 50 (bánh mâm)

Giá bán đề xuất: 17.300.000

Elegant 50
Elegant 50

Giá bán đề xuất: 16.700.000

TUSCANY
TUSCANY

Giá bán đề xuất: 45.000.000

Shark 50
Shark 50

Giá bán đề xuất: 25.000.000

Attila 50
Attila 50

Giá bán đề xuất: 26.200.000

Passing 50
Passing 50

Giá bán đề xuất: 24.700.000

Elite 50 (phiên bản đặc biệt)
Elite 50 (phiên bản đặc biệt)

Giá bán đề xuất: 23.600.000

Elite 50
Elite 50

Giá bán đề xuất: 23.100.000

HUSKY CLASSIC 125
HUSKY CLASSIC 125

Giá bán đề xuất: 33.900.000

Star SR 125 EFI (côn tay)
Star SR 125 EFI (côn tay)

Giá bán đề xuất: 28.700.000

New Galaxy 125
New Galaxy 125

Giá bán đề xuất: 26.500.000

New Angel 125
New Angel 125

Giá bán đề xuất: 26.000.000

Elegant 110
Elegant 110

Giá bán đề xuất: 17.400.000

Angela 50 (sơn mờ)
Angela 50 (sơn mờ)

Giá bán đề xuất: 18.200.000

Angela 50
Angela 50

Giá bán đề xuất: 17.900.000

Galaxy 50 (bánh mâm)
Galaxy 50 (bánh mâm)

Giá bán đề xuất: 18.600.000

Galaxy 50
Galaxy 50

Giá bán đề xuất: 17.500.000

Elegant 50 (bánh mâm)
Elegant 50 (bánh mâm)

Giá bán đề xuất: 17.300.000

Elegant 50
Elegant 50

Giá bán đề xuất: 16.700.000