Sản phẩm

XE TAY GA 50CC

PRITI 50
PRITI 50

Giá bán đề xuất: 26.700.000

Shark 50
Shark 50

Giá bán đề xuất: 25.000.000

Attila 50
Attila 50

Giá bán đề xuất: 26.200.000

Passing 50
Passing 50

Giá bán đề xuất: 24.700.000

Elite 50 (phiên bản đặc biệt)
Elite 50 (phiên bản đặc biệt)

Giá bán đề xuất: 23.600.000

Elite 50
Elite 50

Giá bán đề xuất: 23.100.000

XE SỐ 50CC

Angela 50 (sơn mờ)
Angela 50 (sơn mờ)

Giá bán đề xuất: 18.200.000

Angela 50
Angela 50

Giá bán đề xuất: 17.900.000

Galaxy 50 (bánh mâm)
Galaxy 50 (bánh mâm)

Giá bán đề xuất: 18.600.000

Galaxy 50
Galaxy 50

Giá bán đề xuất: 17.500.000

Elegant 50 (bánh mâm)
Elegant 50 (bánh mâm)

Giá bán đề xuất: 17.300.000

Elegant 50
Elegant 50

Giá bán đề xuất: 16.700.000